Skip to main content

Posts

Featured

Nurettin Topçu Düşüncesi Üzerine Konuşmalar

Nurettin Topçu Düşüncesi Üzerine Konuşmalar[1] -I-
İşi latifeye dökecek olursak, kentimiz uyanıp kendisine gelmesi için bir at sineğine ihtiyaç duyan, soylu ama iri ve hantal bir ata benziyor. Bana öyle geliyor ki, tanrı bana hiç ara vermeden peşinizden koşarak her birinizi uyandıracak, nasihat edecek ve azarlayacak bir at sineği olarak kentin başına sarmış. Sokrates’in Savunması (çev. Ari Çokona) Hakk'a bir dirse dahı, şirk ile dir. Yu’nus (der. Abdülbaki Gölpınarlı) İnsanların sahip oldukları bilgiler içinde en fazla yararlı ve en az ilerlemiş olanı insan hakkındaki bilgi gibi görünüyor. Delphi tapınağındaki yazıtın («Kendini Tanı»), tek başına ahlâkçıların bütün iri kitaplarından çok daha önemli ve güç bir temel kural içerdiğini söylemeye cesaret ediyorum. Bu yüzden bu konuşmanın konusunu felsefenin önerebileceği en ilginç ama filozofların çözümleyebileceği en çetin sorunlardan bir sayıyorum. Çünkü insanlar kendilerini tanımaya başlamazsa, insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı nas…

Latest Posts

Bir Türkiye Alegorisi